Εκτός από την πώληση και ενοικίαση ενός οικοπέδου υπάρχει και η αντιπαροχή όπου είναι η παροχή που δίδεται ως ανταπόδοση λαμβανόμενης παροχής. σύμφωνα με την οποία ο κατασκευαστής της οικοδομής δίνει ένα τμήμα της οικοδομής του αντιπαρεχόμενου οικοπέδου στον ιδιοκτήτη του, με αντάλλαγμα την δυνατότητα κατασκευής και εκμετάλλευσης του υπολοίπου οικοπέδου από τον κατασκευαστή.

Εάν έχετε κάποιο οικόπεδο προς αντιπαροχή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210-8918400  ή μέσω του email  info@varsamisgroup.com