Διαδικασία Αγοράς ακινήτου
Η διαδικασία της αγοράς του ακινήτου έχει κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και είναι τα παρακάτω:

Ø Μόλις βρούμε το κατάλληλο ακίνητο και συμφωνηθεί το τίμημα, θα πρέπει ο πολιτικός μηχανικός του αγοραστή να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο ή εάν πρόκειται για οικόπεδο ένα πολεοδομικό έλεγχο.
Ø Ο αγοραστής ζητάει ένα φωτοαντίγραφο των τίτλων (τίτλος είναι το οποιοδήποτε τελευταίο συμβόλαιο αφορά το ακίνητο είτε αυτό είναι αγοράς, είτε γονικής παροχής κλπ) και αν πρόκειται για οικόπεδο ένα πρόσφατο τοπογραφικό με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε.
Ø Όλα τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να δοθούν στον δικηγόρο του αγοραστή ώστε να κάνει κι αυτός τους απαραίτητους ελέγχους.
Ø Ο αγοραστής ζητάει επίσης φωτοαντίγραφα κατόψεων, της άδεια οικοδομής, κανονισμό πολυκατοικίας κλπ ώστε να διευκολυνθεί ο δικηγόρος αλλά και η τράπεζα, εφόσον βέβαια γίνει χρήση στεγαστικού δανείου, ώστε να ολοκληρωθεί η σύμβαση γρηγορότερα.
Ø Η τράπεζα σε περίπτωση στεγαστικού δανείου θα κάνει κι αυτή ελέγχους αλλά και εκτίμηση του ακινήτου.
Ø Αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πρέπει να καταβληθεί μια προκαταβολή συνήθως γύρω στο 2 – 5% της συμφωνηθείσης αξίας του ακινήτου και να τεθεί ένα χρονικό όριο μέσα στο οποίο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η σύμβαση.
Ø Στη συνέχεια υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό προκαταβολής (αρραβώνα) όπου θα συμφωνούνται και από τους δύο συμβαλλομένους όλοι οι όροι αγοραπωλησίας του ακινήτου.
Ø Ο συμβολαιογράφος, ο οποίος είναι επιλογή του αγοραστή αφού συντάξει το οριστικό συμβόλαιο θα καλέσει και τα δυο συμβαλλόμενα μέρη μία δύο ημέρες πριν από την υπογραφή, για να δώσει ένα έγγραφο το οποίο θα προσκομίσει ο αγοραστής στην εφορία στην οποία ανήκει το ακίνητο για πληρώσει το φόρο μεταβίβασης ή το ΦΠΑ ή να πάρει την απαλλαγή πρώτης κατοικίας.