Η εκτίμηση ακινήτων είναι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί  τον υπολογισμό της τρέχουσας εμπορικής αξίας ενός ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:

  1. H αξία αναγκαστικής ρευστοποίησης (forced value)
  2. Η ανώτατη εμπορική αξία  (premium value)
  3. Η αντικειμενική αξία

Η διαδικασία εκτίμησης ενός ακινήτου προϋποθέτει τον έλεγχο των πολεοδομικών χαρακτηριστικών του (συντελεστή δόμησης, συντελεστής κάλυψης, χρήση γης, πολεοδομικές παρεκκλίσεις συμφωνία με πολεοδομική αδεία, αλλαγές χρήσης κλπ.) και των νομικών χαρακτηριστικών.

Η εκτίμηση ενός ακινήτου λαμβάνει υπόψη της επίσης τα συγκριτικά μεγέθη ανάλογων ακινήτων στην περιοχή ενδιαφέροντος. Συνεκτιμώνται συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί το ίδιο χρονικό διάστημα στην περιοχή του υπό εκτίμηση ακινήτου.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε περαιτέρω διευκρινήσεις μπορείτε επικοινωνήσετε μαζί μας στο 210/8918400 ή μέσω του  email  info@varsamisgroup.com.