Διαδικασίες Πώλησης Ακινήτου

Η διαδικασία της πώλησης του ακινήτου έχει κάποια βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν και είναι τα παρακάτω:
1. Επιλέγουμε μαζί το ακίνητο που είναι ιδανικό για εσάς
2. Γίνεται νομικός έλεγχος όπου αξιολογούνται τα στοιχεία και συμφωνείται την τιμή και από τα δυο μέρη (πωλητή/αγοραστή)
Νομικός έλεγχος
Ø Θα πρέπει ο πωλητής να δώσει ένα φωτοαντίγραφο των τίτλων του ακινήτου (τίτλος είναι το οποιοδήποτε τελευταίο συμβόλαιο αφορά το ακίνητο είτε αυτό είναι αγοράς, είτε γονικής παροχής κλπ) ώστε να μπορέσει ο δικηγόρος του αγοραστή να κάνει τον απαραίτητο έλεγχο στο υποθηκοφυλακείο
Ø Εάν πρόκειται για οικόπεδο θα απαιτηθεί και πρόσφατο τοπογραφικό με υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού που το συνέταξε.
Ø Εάν υπάρχει, φωτοαντίγραφα κατόψεων, η άδεια οικοδομής ο κανονισμός πολυκατοικίας κλπ διευκολύνει τον αγοραστή και έτσι ολοκληρώνεται η σύμβαση γρηγορότερα.
Ø Η πώληση ενός ακινήτου μπορεί εύκολα να γίνει ακόμα κι αν αυτό είναι υποθηκευμένο η προσημειωμένο σε τράπεζα
3. Όταν ολοκληρωθούν οι διαδικασίες του νομικού έλεγχου υπογράφεται ένα ιδιωτικό συμφωνητικό προκαταβολής (αρραβώνα) όπου θα συμφωνούνται και από τους δύο συμβαλλομένους όλοι οι όροι αγοραπωλησίας του ακινήτου. Σε περίπτωση που ο αγοραστής κάνει χρήση δανείου θα λάβετε τα χρήματα σας έως και τρείς μήνες από την υπογραφή των συμβολαίων.
4. Ο συμβολαιογράφος, ο οποίος είναι επιλογή του αγοραστή, θα ζητήσει την κατά περίπτωση έκδοση ορισμένων πιστοποιητικών από την εφορία όπως το περί μη χρεών προς στο δημόσιο και στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας το περί μη οφειλών στο ΙΚΑ.
Εφόσον υπάρχουν χρέη τα ρυθμίζετε ώστε να αποκτήσετε τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή έρχεστε σε συνεννόηση με τον συμβολαιογράφο.
5. Προσκομίζετε ακόμη βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ από τον δήμο στον οποίο ανήκει το ακίνητο (χρειάζεται ο τίτλος και ένας λογαριασμός ΔΕΗ) και κτηματολογικό απόσπασμα εφόσον το ακίνητο βρίσκετε σε περιοχή που έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο καθώς και βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο (αφορά κτίρια μετά το 1955).
6. Απαιτείται επίσης για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ., των βασικών χρήσεων (κατοικία, μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια κ.λπ.), Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που το εκδίδει ένας ενεργειακός επιθεωρητής.